Прием

В детска градина „Вълчо Иванов“ се извършва целогодишно прием на деца от 3 до 7 годишна възраст съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г., Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Долна Митрополия и при наличие на свободни места.